Käyttöehdot

Yleiset Käyttöehdot
Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot käyttämällä Verkkopalvelua.

Osapuolet

 • DeliPlate on Myynti-/tilauskanava / Verkkopalvelu / Palvelu / Ylläpitäjä / Palveluntarjoaja, joka tuottaa palveluita Tuottajille
 • Tuottaja on Myyjä tuotteita ja / tai palveluita valmistava / tuottava ja mahdollisesti lähettävä / toimittava osapuoli
 • Asiakas on henkilö tai yritys, joka ostaa tuotteita tai palveluita Palvelusta.

Ylläpito, käytettävyys ja muutokset

 • Palveluntarjoaja vastaa Palvelun ylläpitämisestä.
 • Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24/7. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osia pois käytöstä esim. päivityksen, huollon, tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun mahdollisesta käyttökatkosta tai teknisestä virheestä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen, toimintoihin, käyttökatkoihin tai teknisiin ongelmiin.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisesta virheestä, joka johtuu tämän tai käytetyn alihankkijan tai muun osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta asiasta (ylivoimainen este / force majeure).
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai lisätä Palvelun ominaisuuksia, laajentaa tai supistaa Palvelussa myytävien tuotteiden ja palveluiden valikoimaa, muuttaa Palvelun maantieteellisiä toiminta-alueita, muuttaa Palvelun hinnoittelua tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen niitä osapuolia, joita muutos koskee.
 • Palveluntarjoaja vastaa Palvelussa vain itse tuottamastaan tietosisällöstä. Kukin Tuottaja / Myyjä vastaa omien tietojensa, tuotteidensa ja palveluidensa tiedoista ja laadusta riippumatta siitä onko Tuottaja / Myyjä ylläpitänyt tai tehnyt ne itse, tai hankkinut ylläpidon esim. Palveluntarjoajalta tai muulta osapuolelta.

Muut yleiset käyttöehdot

 • Tuottaja on Myyjä. Kauppa syntyy Myyjän ja Asiakkaan välillä, Myyjän asettamilla ehdoilla.
 • Palveluntarjoaja tuottaa Tuottajille sähköisen palvelun tuotteiden ja palveluiden myymiseen. Tuottaja myy ja markkinoi tuotteitaan ja/tai palveluitaan ja DeliPlate-palvelua asiakkailleen.
 • Tuottajakohtaisesti voi olla myös yleisistä ehdoista poikkeavia ehtoja, kuten tilaus-/sopimusehtoja.
 • Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätietoja toiselle Osapuolelle kaupantekoon liittyen. Esim. antaakseen Asiakkaalle tarvittavat tiedot Tuottajasta ja Tuottajille tarvittavat tiedot Asiakkaasta esim. tilaustuotteen valmistamiseksi, tai tilauksen toimittamiseksi. Palvelun toteuttamiseksi tTarvittavat tiedot voidaan luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle esim. tilauksen toimitamista varten.
 • Kaikkien Palvelussa olevien aineistojen (esim. tuotekuvat, tekstit, ym.) luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.
 • Käyttöehtojen vastainen toiminta voi johtaa Tuottaja- tai Asiakastilin poistamiseen ja törkeissä tapauksissa ilmoitukseen viranomaisille.
 • Asiakkaat voivat antaa palautetta Tuottajista ja ostamistaan tuotteista / palveluista. Ylläpito voi kuitenkin poistaa epäasiallisen palautteen.

Erimielisyydet

 • Palveluntarjoaja vastaa yleisestä Palvelua koskevasta asiakaspalvelusta Tuottajille ja Asiakkaille.
 • Tuottaja / Myyjä vastaa Palvelussa myymistään tuotteista ja palveluista  täysimääräisesti Asiakkailleen. Samoin on myös toimitusten osalta, riippumatta siitä miten toimitus tehdään.
 • Palvelun / sivuston toimintaa koskevissa mahdollisissa erimielisyyksissä ratkaisu pyritään löytämään Palveluntarjoajan ja sivuston Käyttäjän välillä.
  • Ks. kohta Ylläpito, käytettävyys ja muutokset

Henkilötiedot
Henkilötietojen käsittely on kuvattu erillisessä Tietosuojaselosteessa.

Käyttöehdot Tuottajille
Tuottajana toimimisen edellytykset:

 • Suomalainen voimassa oleva Y-tunnus
 • Rekisteröityminen palveluun
 • Palvelun Ylläpitäjän hyväksyntä
 • Sopimus Tuottajan ja Palveluntarjoajan välille
  • Sopimus sisältää nämä käyttöehdot, osapuolikohtaisen hinnaston käytettävien palveluiden mukaan ja muut tarvittavat tarkemmat lisätiedot.
  • Palveluntarjoaja raportoi Tuottajalle myynnit kuukausittain. Raportilla näytetään myös sovitut kuukausimaksut ja muut mahdolliset erikseen sovitut palvelumaksut.
  • Tuottaja laskuttaa Palveluntarjoajaa raportin loppusummalla, tai Palveluntarjoaja tilittää summan itselaskutuksena, riippuen sovitusta toimintamallista.
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi (minimi 3 kk), irtisanomisaika 3 kk.
  • Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Tuottajan käyttäjätilin.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, jos Palvelu tai sen osia myydään, tai Palvelun tuottaja vaihtuu.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta esim. Tuottajaksi tai Asiakkaaksi hakevan yrityksen maksuhäiriöin vuoksi tai puutteellisten tai epäasiallisten tietojen johdosta. Tuottajaksi hakevien yritysten tiedot tarkistetaan ja myyntiin laitettavien tuotteiden / palveluiden tulee olla Palveluun soveltuvia ja hyvän tavan mukaisia.
 • Tuottaja vastaa aina tuotteidensa / palveluidensa laadusta, tuoteturvallisuudesta, tuoteselosteista, kuvista, hinnoittelusta ja muista tiedoista. Lisäksi Tuottaja vastaa tilausten toimittamisesta riippumatta siitä miten toimitus tehdään.
 • Tuottaja vastaa kaikesta Asiakkaille, Palveluun ja Palveluntarjoajalle toimittamastaan aineistosta, tuotteista / palveluista ja siitä, että Tuottajalla on aineistojen, tuotteiden / palveluiden käyttöoikeus ja oikeus näiden luovuttamiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta tietojen, tuotteiden tai palveluiden luovuttamisesta.
 • Palvelussa voidaan myydä fyysisiä tuotteita, sähköisiä / ladattavia tuotteita ja varattavia tuotteita / palveluita.
 • Tuotekuvaus on toimitettava aina vähintään suomeksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa tuote-/palvelukuvaukset ja mahdolliset hankkimansa tuotteet milloin tahansa ja tarvittaessa estää näiden myyminen. Sopimattomaksi arvioidut tuotteet / palvelut jätetään julkaisematta ja tällöin mahdollinen hankinta purkautuu, tuotteet palautetaan Tuottajalle ja mahdollinen hankintamaksu palautetaan Palveluntarjoajalle.
 • Tuotteille / palveluille voidaan asettaa asiakasryhmäkohtaisia hintoja, tarjoushintoja sekä alennuskuponkeja.
  Tuotteet / palvelut voidaan asettaa myyntiin myös ilman toimituskuluja, tai antaa ilmainen toimitus tietyn euromäärän ylittävälle tilaukselle. Näistä vastaa Tuottaja / Myyjä.
 • Myytävien tuotteiden / palveluiden ja toimituskulujen hintaan lisätään tai sisältyy arvonlisävero.
 • Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus pyytää Tuottajalta lisätietoja esim. myytävään tuotteeseen / palveluun liittyen.
 • Myytäväksi ei hyväksytä mitään väkivaltaan, aseisiin, seksuaaliseen tai provokatiiviseen aineistoon tai palveluun liittyvää tai laitonta aineistoa. Rikosepäilytapauksissa Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa epäilyksen alainen aineisto viranomaisille.
 • Ylläpitäjä voi sulkea Tuottajan käyttäjätilin, mikäli osapuoli toimii näiden ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Palvelun Tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan silloin, jos Tuottaja- tai tuotekohtaisesti ei ole muuta ilmoitettu esim. toimitusten suhteen.
 • Tuottaja vastaa toimitustavoista ja toimituskuluista ja Tuottajan on varmistettava, että nämä näkyvät ja veloitetaan Asiakkailta oikein.
 • Toimitusalue on toistaiseksi enintään Suomi. Tuottaja / Myyjä voi rajata mille alueille ja millä tavalla Tuottajan tuotteita tai palveluita toimitetaan.
 • Tuottaja / Myyjä voi ylläpitää listaa sallituista postinumeroista, mikäli toimitusalueet on rajattu.
 • Tuottaja / Myyjä voi sallia myös noudon Tuottajalta tai muusta käytettävästä noutopisteestä.
 • Palvelussa tehty myynti-ilmoitus on aina Tuottajaa sitova.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Tuottajan Palveluun / Ylläpitäjälle toimittamia kuvia ja muuta aineistoa Palvelun ja Tuottajan markkinointiin liittyvässä toiminnassa. Jos Tuottaja lopettaa toimintansa Palvelussa, aineistojen käyttöoikeus säilyy Palveluntarjoajalla myös sen jälkeen niiltä osin, kuin aineistoa on jo käytetty esim. mainosmateriaaleissa tai julkaisuissa.
 • Palveluntarjoaja voi tuottaa Tuottajalle myös muita toimintaan liittyviä palveluita. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Käyttöehdot Asiakkaille

 • Asiakas voi olla yksityishenkilö tai yritys.
 • Asiakas sitoutuu antamaan riittävät itseään koskevat tiedot ja vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen luovutusoikeudesta.
 • Asiakkaan on oltava vähintään 15-vuotias. Tätä nuoremmat voivat käyttää Palvelua huoltajansa valvonnassa ja tämän hyväksynnällä.
 • Asiakkaana toimiminen ja tilaaminen edellyttää Palveluun rekisteröitymistä.
 • Yritysasiakkaisiin ei sovelleta Kuluttajansuojalainsäädäntöä.
 • Yritysasiakas voi ostaa tuotteita ja palveluita niillä hinnoilla mitä Tuottaja / Myyjä on asettanut. Hinnoittelu ja mahdolliset alennukset ovat aina Tuottajan vastuulla.
 • Ylläpitäjä voi sulkea Asiakkaan käyttäjätilin, mikäli osapuoli toimii näiden ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Tuotteilla voi olla erilaisia toimitusalueita, toimitustapoja ja toimituskuluja. Tarkista Palvelusta mahdolliset lisätiedot esim. mahdollisista toimitusalueista, tai muista rajoitteista. Näistä vastaa aina Tuottaja / Myyjä, joka voi myös asettaa haluamansa ilmaisen toimituksen rajan.
 • Toimituskulut voidaan laskea vasta kun toimitusosoite on annettu.
 • Asiakas on velvollinen hyväksymään Tilaus- ja sopimusehdot tilauksen tekemiseksi.
 • Tilaaminen tapahtuu Palvelun ohjaamalla tavalla ja sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksen.
 • Tilausvahvistus toimitetaan vain Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja Asiakkaan tulee tarkistaa tilausvahvistus heti, että tilausvahvistuksen tiedot ovat oikein ja tarvittaessa olla yhteydessä Tuottajaan / Myyjään.

Muutokset
Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelua ja näitä ehtoja tarpeen mukaan. Ajantasaiset Käyttöehdot löytyvät deliplate.fi -sivustolta.

DeliPlate
Logo
Ostoskori