Käyttöehdot

Yleiset Käyttöehdot
Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot käyttämällä Verkkopalvelua.

Osapuolet

 • DeliPlate on Kauppapaikka / Verkkopalvelu / Palvelu / Ylläpitäjä / Palveluntarjoaja, joka tuottaa palveluita Tuottajille
 • Tuottaja on tuotteita ja / tai palveluita valmistava / tuottava ja mahdollisesti lähettävä / toimittava osapuoli
 • Asiakas on henkilö tai yritys, joka ostaa tuotteita tai palveluita Verkkokaupasta.

Ylläpito, käytettävyys ja muutokset

 • Palveluntarjoaja vastaa Palvelun ylläpitämisestä.
 • Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24/7. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osia pois käytöstä esim. päivityksen, huollon, tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun mahdollisesta käyttökatkosta tai teknisestä virheestä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät verkkokauppaan, sen käyttämiseen, toimintoihin, käyttökatkoihin tai teknisiin ongelmiin.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisesta virheestä, joka johtuu tämän tai käytetyn alihankkijan tai muun osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta asiasta (ylivoimainen este / force majeure).
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai lisätä Palvelun ominaisuuksia, laajentaa tai supistaa Palvelussa myytävien tuotteiden ja palveluiden valikoimaa, muuttaa Palvelun maantieteellisiä toiminta-alueita, muuttaa Palvelun hinnoittelua tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen niitä osapuolia, joita muutos koskee.
 • Palveluntarjoaja vastaa Palvelussa vain itse tuottamastaan tietosisällöstä.

Muut yleiset käyttöehdot

 • Palveluntarjoaja on verkkokaupassa teknisesti Myyjä. Kauppa syntyy Myyjän ja Asiakkaan välillä, Myyjän asettamilla ehdoilla.
 • Palveluntarjoaja tuottaa Tuottajille sähköisen palvelun tuotteiden ja palveluiden myymiseen. Tuottaja myy ja markkinoi tuotteitaan ja/tai palveluitaan ja DeliPlate-palvelua asiakkailleen.
 • Tuottajakohtaisesti voi olla myös yleisistä ehdoista poikkeavia ehtoja, kuten tilaus-/sopimusehtoja.
 • Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätietoja toiselle Osapuolelle kaupantekoon liittyen. Esim. antaakseen Asiakkaalle tarvittavat tiedot Tuottajasta ja Tuottajille tarvittavat tiedot Asiakkaasta esim. tilaustuotteen valmistamiseksi, tai tilauksen toimittamiseksi. Tarpeelliset tiedot voidaan luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle esim. tilauksen toimitamista varten.
 • Kaikkien Palvelussa olevien aineistojen (esim. tuotekuvat, tekstit, ym.) luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.
 • Käyttöehtojen vastainen toiminta voi johtaa Tuottaja- tai Asiakastilin poistamiseen ja törkeissä tapauksissa ilmoitukseen viranomaisille.
 • Asiakkaat voivat antaa palautetta Tuottajista ja ostamistaan tuotteista / palveluista. Ylläpito voi kuitenkin poistaa epäasiallisen palautteen.

Erimielisyydet

 • Palveluntarjoaja vastaa yleisestä asiakaspalvelusta Asiakkaille.
 • Tuottaja vastaa Palvelussa myytävistä valmistamistaan ja toimittamistaan tuotteista ja palveluista Myyjälle täysimääräisesti.
 • Palvelun / sivuston toimintaa koskevissa mahdollisissa erimielisyyksissä ratkaisu pyritään löytämään Palveluntarjoajan ja sivuston Käyttäjän välillä.
  • Ks. kohta Ylläpito, käytettävyys ja muutokset

Henkilötiedot
Henkilötietojen käsittely on kuvattu erillisessä Tietosuojaselosteessa.

Käyttöehdot Tuottajille
Tuottajana toimimisen edellytykset:

 • Suomalainen voimassa oleva Y-tunnus
 • Rekisteröityminen palveluun
 • Palvelun Ylläpitäjän hyväksyntä
 • Sopimus Tuottajan ja Palveluntarjoajan välille
  • Sopimus sisältää nämä käyttöehdot, osapuolikohtaisen hinnaston käytettävien palveluiden mukaan ja muut tarvittavat tarkemmat lisätiedot.
  • Palveluntarjoaja raportoi Tuottajalle myynnit kuukausittain. Raportilla näytetään myös sovitut kuukausimaksut, komissiot ja muut mahdolliset erikseen sovitut palvelumaksut.
  • Tuottaja laskuttaa Palveluntarjoajaa raportin loppusummalla.
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi (minimi 3 kk), irtisanomisaika 3 kk.
  • Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Tuottajan käyttäjätilin.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, jos Palvelu tai sen osia myydään, tai Palvelun tuottaja vaihtuu.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta esim. Tuottajaksi hakevan yrityksen maksuhäiriöin vuoksi tai puutteellisten tai epäasiallisten tietojen johdosta. DeliPlate-Tuottajaksi hakevien yritysten tiedot tarkistetaan ja myyntiin laitettavien tuotteiden / palveluiden tulee olla Palveluun soveltuvia ja hyvän tavan mukaisia.
 • Tuottaja vastaa aina Palveluntarjoajalle tuotteidensa / palveluidensa laadusta, tuoteturvallisuudesta, tuoteselosteista, kuvista, hinnoittelusta ja muista tiedoista. Lisäksi Tuottaja vastaa tilausten toimittamisesta silloin, kun ei käytetä Palveluntarjoajan tuottamia logistiikkapalveluita.
 • Tuottajakohtaisesti voidaan asettaa tilaus-toimitusrytmi, kuinka monta päivä ennen toimitusta tuote tai palvelu on tilattava. Lisäksi Tuottajakohtaisesti voidaan asettaa sallitut toimituspäivät, toimitusaikavalinnat ja -rajoitukset, jolloin Asiakas voi valita toimituspäivän ja toimitusaikaikkunan näistä vaihtoehdoista.
 • Tuottaja vastaa kaikesta Palveluun ja Palveluntarjoajalle toimittamastaan aineistosta, tuotteista / palveluista ja siitä, että Tuottajalla on aineistojen, tuotteiden / palveluiden käyttöoikeus ja oikeus näiden luovuttamiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta tietojen, tuotteiden tai palveluiden luovuttamisesta.
 • Palvelussa voidaan myydä fyysisiä tuotteita, sähköisiä / ladattavia tuotteita ja varattavia tuotteita / palveluita.
 • Tuotekuvaus on toimitettava aina vähintään suomeksi.
 • Palveluntarjoaja sopii Tuottajan kanssa myyntiin laitettavat tuotteet / palvelut
 • Palveluntarjoaja tarkastaa tuote-/palvelukuvaukset ja mahdolliset hankkimansa tuotteet ennen uusien tuotteiden / palveluiden myyntiin laittamista. Sopimattomaksi arvioidut tuotteet / palvelut jätetään julkaisematta ja tällöin mahdollinen hankinta purkautuu, tuotteet palautetaan Tuottajalle ja mahdollinen hankintamaksu palautetaan Palveluntarjoajalle. Tuotteiden ja tietojen tarkastus on manuaalinen toimenpide, jonka vuoksi julkaisussa voi esiintyä pientä viivettä.
 • Tuottaja voidaan pyydettäessä hyväksyä ja rekisteröidä myös “tukkumyyjäksi”, jolloin Tuottajan tuotteille / palveluille voidaan asettaa normaalihintojen lisäksi tukkumyyntihinnat, joita voivat hyödyntää vain erikseen hyväksytyt tukku-/yritysasiakkaat.
 • Tuotteille / palveluille voidaan asettaa myös tarjoushintoja sekä alennuskuponkeja.
  Tuotteet / palvelut voidaan asettaa myyntiin myös ilman toimituskuluja, tai antaa ilmainen toimitus tietyn euromäärän ylittävälle tilaukselle.
 • Myytävien tuotteiden / palveluiden ja toimituskulujen hintaan sisältyy Verkkokaupassa tuoteryhmäkohtainen arvonlisävero.
 • Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus pyytää Tuottajalta lisätietoja esim. myytävään tuotteeseen / palveluun liittyen.
 • Myytäväksi ei hyväksytä mitään väkivaltaan, aseisiin, seksuaaliseen tai provokatiiviseen aineistoon tai palveluun liittyvää tai laitonta aineistoa. Rikosepäilytapauksissa Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa epäilyksen alainen aineisto viranomaisille.
 • Ylläpitäjä voi sulkea Tuottajan käyttäjätilin, mikäli osapuoli toimii näiden ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Palvelun Tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan silloin, jos Tuottaja- tai tuotekohtaisesti ei ole muuta ilmoitettu esim. toimitusten suhteen.
 • Tuottaja vastaa toimitustavoista ja toimituskuluista ja Tuottajan on varmistettava, että nämä näkyvät ja veloitetaan Asiakkailta oikein, silloin jos ei käytetä Palveluntarjoajan toimitustapoja.
 • Toimitusalue on toistaiseksi enintään Suomi. Tuottajakohtaisesti voidaan rajata mille alueille ja millä tavalla Tuottajan tuotteita tai palveluita toimitetaan. Esim. lämpötilasäätelyä vaativia elintarvikkeita voidaan toimittaa vain tietyille alueille ja toimitusosoitteen on sijaittava tällaisella alueella.
 • Tuottajakohtaisesti voidaan ylläpitää lista sallituista postinumeroista, mikäli toimitusalueet on rajattu.
 • Tuottajakohtaisesti voidaan sallia myös nouto Tuottajalta tai muusta käytettävästä noutopisteestä.
 • Palvelussa tehty myynti-ilmoitus on aina Tuottajaa sitova.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Tuottajan Palveluun / Ylläpitäjälle toimittamia kuvia ja muuta aineistoa Palvelun ja Tuottajan markkinointiin liittyvässä toiminnassa. Jos Tuottaja lopettaa toimintansa Palvelussa, aineistojen käyttöoikeus säilyy Palveluntarjoajalla myös sen jälkeen niiltä osin, kuin aineistoa on jo käytetty esim. mainosmateriaaleissa tai julkaisuissa.
 • Palveluntarjoaja voi tuottaa Tuottajalle myös muita toimintaan liittyviä palveluita. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Käyttöehdot Asiakkaille

 • Asiakas voi olla yksityishenkilö tai yritys.
 • Asiakas sitoutuu antamaan riittävät itseään koskevat tiedot ja vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen luovutusoikeudesta.
 • Asiakkaan on oltava vähintään 15-vuotias. Tätä nuoremmat voivat käyttää Palvelua huoltajansa valvonnassa ja tämän hyväksynnällä.
 • Asiakkaana toimiminen ja tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä.
 • Yritysasiakkaisiin ei sovelleta Kuluttajansuojalainsäädäntöä.
 • Yritysasiakas voidaan pyynnöstä hyväksyä myös “tukkuasiakkaaksi”, jolloin Asiakas voi ostaa tuotteita ja palveluita tukkuhinnoilla.
 • Ylläpitäjä voi sulkea Asiakkaan käyttäjätilin, mikäli osapuoli toimii näiden ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Tuotteilla voi olla erilaisia toimitusalueita, toimitustapoja ja toimituskuluja. Tarkista Palvelusta mahdolliset lisätiedot esim. mahdollisista toimitusalueista, tai muista rajoitteista.
 • Toimituskulut voidaan laskea vasta kun toimitusosoite on annettu.
 • Asiakas on velvollinen hyväksymään Tilaus- ja sopimusehdot tilauksen tekemiseksi.
 • Tilaaminen tapahtuu Palvelun ohjaamalla tavalla ja sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksen.
 • Tilausvahvistus toimitetaan vain Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja Asiakkaan tulee tarkistaa tilausvahvistus heti, että tilausvahvistuksen tiedot ovat oikein.

Muutokset
Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelua ja näitä ehtoja tarpeen mukaan. Ajantasaiset Käyttöehdot löytyvät deliplate.fi -sivustolta.

DeliPlate
Logo
Ostoskori